Installasjoner

I et hvert vitensenter finnes det installasjoner. Her lærer publikum gjennom interaksjon med objekter, digital teknologi og sammen med andre personer. Flere studier viser at interaktive installasjoner engasjerer og er mer attraktive for besøkende enn statiske installasjoner. På den andre siden viser studier at for mye interaksjon i en og samme utstilling kan føre til misforståelser og forvirring. Det er derfor knyttet utfordringer til installasjoner og publikums interaksjon med disse. Installasjoner må derfor være slik designet at de støtter publikum i læringsprosessen, at det kommer klart frem hva en skal gjøre, at det ikke oppstår misforståelser, at informasjonen er forståelig og interessant, at det er sammenheng mellom interaksjonen og det utstillingen er designet for å formidle osv. Dette er en kompleks oppgave. Det er derfor et behov for å utvikle didaktikken og støttestrukturer for å analysere, designe og redesigne installasjonene slik at det fører til engasjement og læring.

UtVite utforsker disse utfordringene i norske vitensenterutstillinger. Dette gjør vi blant annet ved å gjennomføre etter –og videreutdanningskurs for vitensenteransatte. Her blir vitensenteransatte utfordret på hvordan en kan observere publikum og bruke teori til å forstå hvordan installasjoner blir brukt og hvordan en eventuelt kan gjøre endringer slik at installasjonen fungerer mer optimalt. Vi har også masterstudenter innenfor både lærerutdanning og interaksjonsdesign som analyserer utstillinger.

Les mer om prosjektene våre her: