Ungdomsmedvirkning

UtVite vil implementere metoder i vitensenter som går ut på å engasjere ungdom i bestemmelser og praksisen på vitensenteret. Ungdom kan komme med verdifulle bidrag for hvordan vitensenter skal designe læringsaktiviteter, hva de skal fokusere på og hva som engasjerer. Det vil også gi oss innblikk i hva som engasjerer ungdom, hva som interesserer og motiverer dem. Forskingen baserer seg på en tilnærmingen som bruke ungdomsmedvirkende aksjonsforskingsmetoder (Cammarota & Fine 2008). Tilnærmingen vil være basert i praksis, involvere ulike designmetoder som er tilpassert den spesifikke gruppen av ungdommer som er involvert i samarbeidet.

Fra 2013-2014 har Inspiria Science Center og elever Greåker Videregående Skole gjennomførte et prosjekt i samarbeid med UtVite. Formidlere ved Inspiria og videregåendeskoleelever har sammen utforsket hvordan vitensenteret er relevant i forhold til ungdoms sosiale og kulturelle praksis. Det ble fokusert på ulike områder i vitensenteret, blant annet utstillingene, realfaglige tema som blir presentert, kommunikasjonen mellom vitensenteret og ungdom og innholdet i arrangementene til vitensenteret. Resultater fra dette prosjektet kan bli sammenlignet med andre prosjektet for å få et mer komplekst bilde av engasjement i realfag.

Les mer om prosjektet her: