Studie av ungdom

UtVite er koblet til International Science Centre Impact Study (ISCIS) initiert av ASTC og ECSITE. I 2012 – 2013 gjennomførte ISCIS et studie ledet av John Falk, Lynn Dierking og Mark Needham. Studiet var ute etter å analysere langtidseffekten av vitensenterbesøk både i forhold til å forstå realfag og holdninger til realfaget. Dette er et kvantitativt studie i form av en spørreundersøkelse som er gjennomført på flere vitensenter i ulike land.

Høsten 2013 gjennomførte masterstudent Marte Helene Foss en lignende undersøkelse for UtVite som ble gjennomført i samarbeid med 9 vitensentre i Norge. Resultatene fra denne undersøkelsen kan dere lese mer om her: Publikasjoner