Refleksjonspraksis

Schön (1983) introduserte begrepet refleksjonspraksis. Refleksjonspraksis handler om å utvikle en bevissthet i og rundt egen praksis. Det handler om å bli bevisst på valgene en gjør i praksis, hvilke konsekvenser de har, å kunne vurdere ulike alternativ og eksplisitt kunne begrunne og kommunisere valgene sine. I UtVite fokuseres det på refleksjonspraksis gjennom et etter – og videreutdanningskurs for vitensenterformidlere. Videre fokuseres det på å skape et nasjonalt samarbeidsnettverk mellom vitensenterforskere, og mellom forskere og vitensenteransatte for å samarbeide om en felles praksis. Fokusområdet styres av følgende spørsmål: Hvordan kan arenaer der det fokuseres på refleksjon og profesjonell utvikling bli etablert i vitensenter, og hvordan kan det være bærekraftig over tid?

Les mer om prosjektene her: Kurs for formidlere, Nettverk for forskere og Konferanse