Publikasjoner

Publikasjoner i UtVite:

Iversen & Olsen 2013. Kartlegging av norske vitensentre – likheter og unikheter. IMT-rapport nr. 53/2013. Institutt for matematiske realfag og teknologi. Universitetet for miljø og biovitenskap. Kartlegging av norske vitensentre

Stuedahl, Frøyland, Eikeland (2014). Expand – Research in Norwegian Science Centers. Nordisk Museologi, 1, 85-94. https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/viewFile/3033/2616

Stuedahl, D. (2017). Aksjonsforskning i Norske Vitensentre. In S. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. H. Steen-Olsen, & E. Stjernestrøm (Eds.), Aksjonsforskning i Norge: teoretisk og empirisk mangfold. 379-397: Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/17

Masteroppgaver

Castro, Rebekka Bjørneberg 2014. Var det alt? En studie av brukeropplevelser i TV-studio på INSPIRIA science center. Masteroppgave, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Var det alt – Rebekka Bjørneberg Castro

Dunker, Hedda 2014. Rammer for læring i vitensentre – en casestudie av ungdoms forkunnskaper, opplevelse av relevans og motivasjon i interaksjon med installasjoner. Masteroppgave, Seksjon for Læring og Lærerutdanning, Institutt for Matematiske realfag og Teknologi, Norges Miljø -og Biovitenskapelige Universitet. Rammer for læring i vitensetre – Hedda Kvaal Dunker

Foss, Marte Helene 2014. Viten og Vilje. En kvantitativ undersøkelse av vitensetre som inspirasjonskilde til ungdoms ønske om å velge realfaglig utdanning. Masteroppgave, Avdeling for Pedagogikk, Høgskolen i Lillehammer. Vitensenterundersøkelse – Masteroppgave – Marte Helene Foss

 

Noe oversiktslitteratur innen vitensenterforskning:

Hauan & Kolstø 2014; Exhibitions as learning environments: a review of empirical research on students’ science learning at Natural History Museums, Science Museums and Science Centres. Nordic Studies in Science Education, Vol 10, No 1. Hauan & Kolstø, 2014.

Hyllested 2015; Inspiration til undervisning på museer. Oversigt over tekster om museumsundervisning fra jan 2000 – feb 2015. Hyllested, 2015.

Nordahl 2010; KUNNSKAPSSTATUS. Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003−2010. for Vitensenterprogrammet, Norges Forskningsråd. Nordahl 2010.

Persson, Ødegaard and Nielsen 2009; Evaluering av vitensenterprogrammet. Ekspertgruppens rapport. Persson et.al. 2009.

Quin 2006; Norwegian Regional Science Centres’ scheme – assessment report. Quin 2006.