Læringsarena

Forskning som har sett på læring i realfag har i stor grad sett på det kognitive læringsutbyttet og hvordan elever bygger forståelse i det faglige innholdet. I senere tid har det også vært fokus på hvordan læring av realfag kan føre til en økt interesse i faget og rekrutering til realfaglig utdanning og karriere (Bell et al. 2009, Falk et al. 2012). Denne forskningen har først og fremst sett på den realfagsformidling som foregår i klasserommet. På den andre siden er det blitt mer bevissthet rundt at flere ulike institusjoner og aktører er et viktig bidrar til læring og engasjement i realfag, slik som vitensenter (Bell et al. 2009). I UtVite sin forskning er det derfor fokus på hvordan vitensenter fungerer som læring, rekruterings – og motivasjonsarena for personer, særlig for elever i skolealder.

Dagens utfordring er at færre elever velger realfaglig retning senere i livet og at realfaget ikke engasjerer elever i så stor grad som andre fag (Jenkins & Nelson, 2005; Lyons, 2006; Osborne & Collins, 2001; Sjøberg & Schreiner, 2005). Hvordan kan vitensenter være med og påvirke denne negative trenden? Hva er god læring i vitensenter? Og hva skal være vitensenteret sin rolle i realfagsformidlingen? Dette fokusområdet består av to underkategorier som UtVite fokuserer på, installasjoner i vitensenter og samarbeidet mellom skole og vitensenter.

Les mer her: Installasjoner og Samarbeid skole/vitensenter