Kurs for formidlere

Gjennom ett år har UtVite gjennomført kurset VU-PPU 200; Utforskning av vitensentre på 15 studiepoeng for 18 ansatte frå 8 ulike vitensentre i Norge.  Kurset har bestått av 4 samlingar og ett Skype-møte med hvert enkelt vitensenter. Kurset har hatt fokus på følgende spørsmål: Hvordan fungerer utstillingen vår? Hvordan kan vi finne ut om utstillingen fungerer? Og hvordan kan man evenetuelt gjøre endringer?

Gjennom kurset har deltakerene jobbet med å vurdere kvaliteten på en utstilling i eget vitensenter. De har da tatt utgangspunkt i en utstilling de mener at ikke fungerer. Gjennom å observere besøkende og knytte disse observasjonene til teori har de kommet frem til mulige forklaringer på hvorfor utstillingen ikke fungerer. De har også foreslått mulige endringer som er gjennomførbare.

Fra januar 2015 er det planlagt et nytt kurs,  VU-PPU 210; Utforskning av vitensentre 2. Dette blir en fortsettelse fra det forrige kurset. Intensjonen med kurset er at formidlerene skal prøve ut endringsforslagene sine i praksis. Det vil også være fokus på hvordan en kan integrere bruk av publikumsundersøkelser og jobbe med endring på hele vitensenteret.