Engasjement i realfag

Har vitensentre som læringsarena en effekt? Det er et stort og komplekst spørsmål som det er utfordrende å besvare. Det handler blant annet om at det er ulike måter å måle effekt på – læringsutbyttet, motivasjon, valg av utdanning, effekt over en kort eller lang periode osv. Det trengs å utvikle verktøy for hvordan en kan få svar på disse spørsmålene. Og hvilke kategorier skal en måle på?

Dette fokusområdet i UtVite er ute etter å se på både kvantitative og kvalitative tilnærminger for å få en bedre forståelse av vitensenteret sin rolle i å engasjere i realfag. UtVite fokuserer i hovedsak på barn og unge. Dette området består av to prosjekter, Studie av ungdom og Undomsmedvirkning.