Om UtVite

LES VÅRE NYHETSBREV HER.
INFORMASJONSBROSJYRE OM UTVITE. Brosjyre_UtVite

Forskningsprogrammet UtVite – Utforsk Vitensentre ble initiert av Statoil i 2011 i samarbeid med INSPIRIA Science Center, Seksjon for Læring og Lærerutdanning (SLL) ved Norges Miljø –og Biovitenskapelige Universiet (tidligere UMB) og Naturfagssenteret ved Universitetet i Oslo (UiO). Norges Forskningsråd er tilknyttet som observatør.

Expand model

Oversikt over UtVites aktiviteter

Bakgrunnen for programmet er to evalueringer av Vitensenterprogrammet (Quin 2006, Persson et al 2009) samt en biografi over norske vitensenterstudier 2003 – 2010 (Nordahl 2010) som artikulerer flere behov knyttet til dypere kvantitativ og kvalitativ kunnskap om vitensentrenes betydning for læring av realfag og effekt som rekrutteringsarena. UtVite-programmet har tre fokusområder som bygger på behovene som er blitt belyst i publikasjonene over; 1) vitensenter som læringsarena, 2) engasjement og rekrutering til realfag, 3) utvikling av refleksjonspraksis. Det er disse tre fokusområdene de ulike UtVite-prosjektene er bygget opp rundt og som er illustrert i modellen over. Les mer om de ulike prosjektene her.

Forskningsdesignet i UtVite-prosjektene er nært knyttet til design-based research og praksisnær forskning i form av user engagement og participatory approach.

UtVite-prosjektet består av til sammen fire personer. Prosjektleder er førsteamanuensis Merethe Frøyland ved Naturfagssenteret, UiO. Professor Dagny Stuedahl er ansatt som forsker. Ingrid Eikeland er ansatt som Ph.D.-student. I tillegg vil UtVite-prosjektet involvere pågående vitensenterforskning samt invitere masterstudenter ved flere utdanningsinstitusjoner til programmet.