Personer

Førsteamanuensis Merethe Frøyland

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er prosjektleder i UtVite. Hun er førsteamanuensis med hovedfag i geologi og Ph.D. i museumsformidling. Fra og med januar 2012 har Merethe vært leder for Vitensenterpogrammet (VITEN) ved Norges Forskningsråd. Vitensenterprogrammet har som hovedmål å arbeide opp mot og øke regjeringen sin prioritering av lokale vitensenter i Norge. Tidligere har Merethe jobbet 14 år med museum – og vitensenterformidling gjennom ABM-utvikling. I denne perioden var hun en av initiatorene til å gi vitensenter statlig støtte. Merethe har publisert flere rapporter og artikler rundt museumsformidling og i 2010 ble boka  “Mange erfaringer i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen” publisert under Abstrakt forlag. I tillegg til å være leder for UtVite er hun også leder for Geoprogrammet og Energiskolen ved Naturfagsenteret.

Telefon: 91836104
E-mail: merethe.froyland@nmbu.no eller merethe.froyland@naturfagsenteret.no

 

Professor Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl er professor i UtVite. Hun har sin bakgrunn i etnologi med en dr.polit fra InterMedia ved Universitetet i Oslo. I doktorgraden fokuserte hun på kulturelle aspekter i design og teknologi. Dagny har for det meste jobbet tverrfaglig knyttet til blant annet media og kommunikasjon, interaksjonsdesign og forskning på ungdom. Hun har deltatt i flere tverrfaglige prosjekter både nasjonalt og internasjonalt som NEMLIG (InterMedia 1999-2002), MULTIMO (InterMedia 2004), RENAME (Institutt for Media og Kommunikasjon 2004-2008), CONTACT (InterMedia 2009-2013), EU-finansierte MUSTEL (2007-2008) og EPOCH (2005-2006). Hu har vært medredaktør i to bokprosjekt; Storsul & Stuedahl 2007 ‘The Ambivalence of Convergence’ og Wagner, Bratteteig, Stuedahl 2010 ‘Exploring Digital Design. Multi disciplinary Design Practices’. I tillegg til å jobbe i UtVite er Dagny leder for det nordiske nettverket Culture KICK ved NordForsk.

Telefon: 99728156
E-mail: dagny.stuedahl@nmbu.no

 

Ph.D.-student Ingrid Eikeland

Ingrid Eikeland

Ingrid Eikeland er Ph.D.-student i UtVite. Hun er utdannet til Lektor i Realfag med fagene biologi og kjemi fra Universitet for Miljø – og Biovitenskap. I masteroppgaven så hun på utforskende arbeidsmåter i uterommet. Fra 2011-2013 var Ingrid ansatt i delt stilling som universitetslektor og naturfagdidaktiker ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo og som realfagslektor i naturfag og biologi ved Eikeli VGS.

Telefon: 98683383
E-mail: ingrid.eikeland@nmbu.no